Privacy

Wat doen WIJ met UW gegevens?

Privacy statement en disclaimer

De website is eigendom van en wordt beheerd door Kopersbegeleider.nl. Kopersbegeleider.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die u eventueel verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Kopersbegeleider.nl draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van persoonsgegevens neem dan contact met ons op via de contact knop onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens
Kopersbegeleider.nl heeft een aantal persoonsgegevens van u nodig om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres zijn minimaal vereist. Ook hebben wij de gegevens van de kopers van uw nieuwbouw project nodig om uitvoering te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst. Hierbij hebben wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mail adres(sen) van de koper nodig.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per email (Hierbij kunt u denken aan: uw naam, contactgegevens en eventuele bedrijfsnaam). Bent u klant dan kan het zijn dat ook u een nieuwsbrief zult ontvangen met nieuwe producten/ diensten. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.
Ook kunnen contactgegevens van een leverancier worden verwerkt.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen komen;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst;
  • om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor service of de afwikkeling van een klacht;
  • het versturen van een nieuwsbrief, om u te informeren over nieuwe producten/diensten van Kopersbegeleider.nl;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van Kopersbegeleider.nl.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft verleend. U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email wij niet met u in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder deze contactgegevens, eventuele bedrijfsnaam dan wel rekeningnummer en tenaamstelling geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Kopersbegeleider.nl zal klantgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan ons een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens bestaat, zal Kopersbegeleider.nl hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen
U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar [email protected]. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij. Tevens kunt u middels dit e-mail adres bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook vragen met betrekking tot het privacy statement stellen.

De klant zal voor de uitoefening van deze rechten fysiek aanwezig moeten zijn op het kantoor van Kopersbegeleider.nl. Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zicht richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Wij geven de door u verstrekte gegevens allen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. U kunt hierbij denken aan de betrokken showroom voor het uitzoeken van een keuken, het sanitair en tegelwerk. Ook maken wij gebruik van een CRMsysteem. Boekhoudprogramma en communicatieprogramma.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat Kopersbegeleider.nl persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is Kopersbegeleider.nl vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.
Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Deze gegevens kunnen de bedrijfsnaam van een eenmanszaak of contactgegevens bevatten. 

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van de website/nieuwsbrief grote zorg is besteed, aanvaardt Kopersbegeleider.nl geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website/nieuwsbrief opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. 

Kopersbegeleider.nl is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website/nieuwsbrief. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website/nieuwsbrief te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. 

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website 
www.Kopersbegeleider.nl.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Google Analytics
Kopersbegeleider.nl maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Kopersbegeleider.nl verzameld. Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Kopersbegeleider.nl heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat:

  • Er een verwerkersovereenkomst tussen Kopersbegeleider.nl en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn;
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt;
  • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Kopersbegeleider.nl geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Kopersbegeleider.nl gebruikt geen cookies waarbij u over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Heeft u nog vragen?